Matto lattialla

Vedin mutkia suoriksi ja määrittelin elämänlaadun (QL, quality of life) kokonaisuudessaan samalla yhtälöllä kuin työelämänlaatu (QWL, kehitellyt M.Kesti, löysin lehdestä Tekniikka ja Talous 15/2017):

QWL = FE x [(YI + PL)/2] = QL

jossa

FE = fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus

YI = yhteenkuuluvuus ja identiteetti

PL = päämäärät ja luovuus

Sohvalla –palvelut auttavat tunnistamaan tekijöitä, jotka tukevat asiakkaan emotionaalista turvallisuuden tunnetta (E) ja henkilökohtaista identiteettiä (I) sekä kannustavat järjestämään aikaa luovuudelle (L).

Arjessa pysähtymiselle tai rauhalliselle harkinnalle ei välttämättä löydy aikaa, vaikka oleelliseen keskittyminen on edellytys kehittymiselle ja menestymiselle.

Kehittämiseen liittyvän ideoinnin perustana käytän luovan ajattelun ja innovoinnin menetelmien (esim. SRI Five Disciplines of Innovation, E. de Bono´s Lateral ThinkingTM, Lean) villiä ja ennakkoluulotonta soveltamista.