Suositus

Kenelle:

Yrityksille, jotka haluavat rekrytoida nuoria, mutta haluavat hyödyntää ulkopuolisen suosittelijan näkemystä.

Mitä:

Suosituskirje nuoresta hyvästä tyypistä. Suositus sisältää lyhyen kuvauksen nuoren sisäisestä motivaatiosta, vahvuuksista ja osaamisesta.

Miten:

Suosituskirje toimitetaan yritykselle sähköpostilla.

Edut:

Hyvät tyypit on helppo erottaa muista hakijoista ulkopuolisen suosituksen perusteella. Rekrytoiva henkilö pystyy alustavasti arvioimaan nuoren sopivuutta yritykseen ja työtehtävään.