Lamppu

Kenelle:

Pienten ja keskisuurten yritysten johtajille, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa.

Mitä:

Kirjallinen kehitysidealista, joka koostuu kuudesta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvästä ideasta sekä yhdestä toteuttamissuunnitelmasta.

Miten:

Ennen listan laatimista tutustutaan yrityksen liiketoimintaan ja keskustellaan avainhenkilöiden kanssa. Jokainen idea kuvataan tiivistetysti, ja yhdestä ideasta kirjoitetaan tarkempi toteutussuunnitelma, joka sisältää myös aikataulutuksen.

Edut:

Kehityskohteiden tarkka identifiointi ja siten myös ratkaisujen etsiminen on yritykselle helpompaa uusien näkökulmien avulla. Kehitysidealistan avulla yrityksen kehitysprosessi nopeutuu, koska yrityksen johtohenkilöt pystyvät tekemään toimenpidevalintoja kirjattujen ideoiden ja suunnitelmien pohjalta ilman aikaa vievää luovan ajattelun prosessia.