Kynä

Kenelle:

Henkilöille, jotka tarvitsevat kirjoitettua tekstiä tai palautetta omaan tekstiin.

Mitä:

Kirjaimia. Sanoja. Lauseita. Kappaleita. Kommentit esimerkiksi opinnäytetöihin ja artikkeleihin.

Miten:

Sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Edut:

Aikaa säästyy muuhun tekemiseen. Auttaa kiteyttämään oleelliset asiat helposti luettavaan muotoon. Kommentit auttavat eteenpäin kirjoitusprosessissa.