Matto lattialla

Vedin mutskia suoriksi ja määrittelin elämänlaadun (QL, quality of life) kokonaisuudessaan samalla yhtälöllä kuin työelämänlaatu (QWL, kehitellyt M.Kesti, löysin lehdestä Tekniikka ja Talous 15/2017):

QWL = FE x [(YI + PL)/2] = QL

jossa

FE = fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus

YI = yhteenkuuluvuus ja identiteetti

PL = päämäärät ja luovuus

Sohvalla –palvelut auttavat tunnistamaan tekijöitä, jotka saattavat horjuttaa asiakkaan emotionaalista turvallisuuden tunnetta (E) ja henkilökohtaista identiteettiä (I) sekä kannustavat järjestämään aikaa luovuudelle (L).

Arjan kehittämiselle ja suunnitelmien laatimiselle ei välttämättä löydy aikaa, vaikka jatkuva kehitystyö on edellytys pärjäämiselle ja menestymiselle.

Kehittämiseen liittyvän ideoinnin perustana on luovan ajattelun ja innovoinnin menetelmien (esim. SRI Five Disciplines of Innovation, E. de Bono´s Lateral ThinkingTM, Lean) villi ja ennakkoluuloton soveltaminen.