Matto lattialla

Elämänlaatu (QL, quality of life) voidaan määrittää samalla yhtälöllä kuin työelämänlaatu (QWL, kehitellyt M.Kesti, löysin lehdestä Tekniikka ja Talous 15/2017):

QWL = FE x [(YI + PL)/2] = QL

jossa

FE = fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus

YI = yhteenkuuluvuus ja identiteetti

PL = päämäärät ja luovuus

Sohvalla –palvelut vahvistavat asiakkaan emotionaalista turvallisuuden tunnetta (E) ja henkilökohtaista identiteettiä (I) sekä inspiroivat järjestämään aikaa luovuudelle (L).

Pienten ja keskisuurten yritysten toiminta riippuu avainhenkilöiden elämänlaadusta. Pienten yritysten kehittämiselle ja suunnitelmien laatimiselle ei arjessa löydy helposti aikaa, vaikka jatkuva kehitystyö on edellytys yrityksen menestymiselle.

Yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvää elämänlaatua (QBL, quality of business life) voidaan edellistä (QL) kuvata samaisella yhtälöllä:

QWL = FE x [(YI + PL)/2] = QBL

mutta jossa

FE = taloudellinen ja emotionaalinen turvallisuus

YI = yhteiskuntaan kuuluvuus ja yrittäjäidentiteetti

PL = liiketoiminnan päämäärät ja luova kehittäminen

 

Sohvalla –palvelut yrityksille kohdistuvat yhtälön tekijöihin Y, I, P ja L.

Kehittämiseen liittyvän ideoinnin perustana on luovan ajattelun ja innovoinnin menetelmien (esim. SRI Five Disciplines of Innovation, E. de Bono´s Lateral ThinkingTM, Lean) ennakkoluuloton ja avoin soveltaminen.